söndag 15 september 2019

Til deg som har søkt indre glede og frihet i mange år

I sin barndom, som var full av negative opplevelser, stengte Thea hjertet sitt. Hun kom til meg med blant annet vondt i magen og smerter i kroppen, men hun var moden for forandring, så ting hendte veldig fort for henne


Thea forteller selv:                                                                    (Du kan läsa artikeln på svenska här)Den ekte livsgleden 

-Jeg hadde lenge lengtet etter den der ekte livsgleden, og prøvd å få kontakt med meg selv og mitt eget hjerte . Jeg følte meg som i ett vakum, og det var umulig for meg å skape en nær relasjon til et annet menneske.  En traumatisk barndom og ungdom hadde skadet tilliten min.
Egne healingbehandlinger ga ikke det resultatet jeg ønsket, og heller ikke de andre terapeutenes behandlinger som jeg prøvde. 

Men nå var jeg klar for å komme videre, og en dag fant jeg Isilias behandlinger på nettet. Det jeg leste på webbsiden traff meg i hjertet, så jeg boket en tid med det samme. 

Enorm forskjell! 

I første sesjonen fikk jeg løst opp en del av min Heart Wall. Og allerede etter første sesjonen kjente jeg forskjell - enormt stor forskjell! Jeg følte en ny forbindelse til mitt indre, og jeg smilte og lo med hjertet mer enn før, og jeg ble også mer spontan. Såpass at familien min og vennene mine reagerte på forandringen. Jeg ble ikke irritert lenger heller. Og så følte jeg hvordan stemmen min forandret seg og  jeg kunne puste dypere. Før pustet jeg veldig grunnt og overfladisk, spesiellt når jeg var stresset. 
I neste sesjon fikk jeg løst opp resten av hjerteveggen min, og da fikk jeg oppleve en enorm følelse av frihet og lykke inni meg!

Tilgi mamma og min eks.

Isilia så at jeg trengte hjelp med å slippe en del nag som jeg bar på. Jeg valgte å få hjelp med å tilgi mamma først, og : "wow!" sier jeg bare! Gjett om jeg ble overrasket dagen etter sesjonen når jeg møtte mamma og alt var annerledes! Alt føltes så bra med ett, og siden har all kontakt vært enkel og ekte med latter og letthet. Sånn har vi aldri hatt det før. En helt enorm forandring!

Hjertet mitt er fyllt av takknemlighet. Nag og bitterhet, til meg selv og min eks, har hatt utrolig stor negativ påvirkning på livet mitt og på hvordan jeg har følt meg. Dette har til og med skadet den fysiske helsen min. Men i neste sesjon fikk jeg hjelp sånn att alt dette løste seg opp og forsvant.

Slippe inn andre mennesker

Jeg har nettop flyttet med den yngste sønnen min til en annen by, og nå hendte helt fantastiske ting i og rundt meg! Selv om mennesker har opplevd meg som åpen og glad, så har jeg alltid hatt en indre motstand og vært en mester på å holde andre litt på avstand. Men nå er dette helt bortblåst, jeg kan ta inn andre mennesker så enkelt og lett at jeg selv er sjokkert. 

Jeg planlegger flere sesjoner med Isilia for å få hjelp med mer tilgivelse, for jeg føler at jeg har mer nag  jeg gjerne vil slippe. Men forskjellen mellom da jeg først kom i kontakt med Isilia og nå, er kjempestor, og jeg er evig takknemlig for det.  
Hittil har jeg bare støtt på en situasjon der jeg har reagert på min "gamle måte", men jeg tviler ikke på at dette også går an å få omprogrammert og helbredet.  

Føler meg fri og lettet og mer selvbevisst 

Det er en stor wow-opplevelse å få være i kontakt med meg selv og andre mennesker, istedet for å oppholde meg bak de murene og fasadene som jeg hadde bygget omkring meg gjennom livet. Jeg føler meg nå fri og ubeskrivelig lettet.

Jeg har oppdaget så mange ting om meg selv etter at jeg begynte healingreisen med Isilia, ting som jeg ikke visste fantes og som jeg derfor ikke hadde noen kontakt med. 

Jeg har en anelse om at mange av oss bærer på mye som ville være bra å få helbredet, for at vi skal kunne føle kjærlighet og glede og bli vårt fulle potensial. Så jeg anbefaler alle å gjøre en sånn "gjennomgang av energisystemet" som jeg har gjort. 

Jeg ser også at det er kjempestor forskjell i effekten av ulike alternative behandlingsformer. Etter å ha letet og forsøkt ulike healingmetoder og alternative behandlinger i 4 år, kan jeg si at Isilias behandingsform er den som har gitt best resultat, den virket så bra og så fort at jag er helt forbløffet.

Med evig takknemlighet
vennlig hilsen TheaMer info : www.isilia.com  Till dig som letat i många år efter inre glädje och frihet

Efter en barndom full av negativa upplevelser stängde Thea sitt hjärta. Hon kom till mig med ont i magen och mycket smärtor i kroppen, men hon var mogen för förändring, så saker hände mycket snabbt. 

Thea berättar själv:                                              (du kan lese artikkelen på Norsk her)Den där äkta livsglädjen

-Jag har länge längtat efter den där äkta livsglädjen och försökt komma närmare mitt hjärta och mig själv. Jag kände mig som i ett vakuum, omöjligt att skapa en nära relation till andra människor. Orsaken var traumatiska händelser i det förflutna som skadat min tillit.
Egna healingbehandlingar gav inte det resultatet jag önskade, ej heller alla de andra terapeuternas behandlingar som jag försökte.

Men nu var min kropp och själ redo att läkas och en dag hittade jag Isilias behandlingar på nätet. Det jag läste på webbsidan kändes klockrent så jag bokade tid. 

Enorm skillnad! 

I första sessionen fick jag löst upp en del av min Heart Wall. Redan efter första sessionen så kände jag skillnad - enorm skillnad!
Jag kände en ny koppling till mitt inre, och jag log och skrattade med hjärtat - mer än innan. Jag blev direkt mer spontan, till och med min familj och vänner reagerade på min förändring. Jag blev inte irriterad längre. Jag kände hur min röst ändrades och hur jag kunde andas mer på djupet. Innan andades jag ytligt, speciellt när jag blev stressad. 

I nästa session blev jag av med resten av min heart wall, det blev en enorm känsla av frihet och lycka inom mig!

Förlåta min mamma och mitt ex

Isilia såg att jag behövde hjälp att bli av med agg  som jag bar på. Jag valde att få hjälp med att förlåta min mamma först, och wow ! säger jag bara. Döm av min häpnad när jag dagen efter sessionen hade ett möte med min mor och allt var annorlunda! Allt kändes så bra, och sedan dess har all kontakt varit lätt och äkta med skratt och lätthet, så som vi  aldrig haft det innan. En helt enorm skillnad!

Jag är så tacksam från botten av mitt hjärta. 
Agg och bitterhet till mig själv och mitt ex har haft otrolig stor negativ påverkan på mitt liv och mående. Det har även skadat min fysiska hälsa. Så i nästa sessionen löstes allt detta upp. 

Släppa in andra människor 

Jag har precis flyttat med min yngsta son till en annan stad, och nu hände helt fantastiska saker i och runtom mig!  Trots att människor upplevt mig som öppen och glad, så har jag alltid haft ett inre motstånd och varit en mästare på att hålla andra lite på avstånd. Men nu var detta helt bortblåst och jag kunde ta in andra så enkelt och lätt att jag själv blev chockad.

Jag planlägger fler sessioner med isilia i förlåtelsens tecken, för jag känner att jag har lite mera agg som jag gärna vill släppa. Men skillnaden mellan då jag först kom i kontakt med isilia, och nu, är en jättestor, och jag är evigt tacksam. 
Hittils har jag bara stött på en situation där jag reagerat på mitt gamla sätt. Men jag betvivlar inte att detta också går att omprogrammera och läka. 

Befriad och lättad och mer självmedveten

Det är en stor WOW-upplevelse att få komma i kontakt med mig själv och andra, istället för att vara bakom alla de murar och fasader som jag byggt igenom livet. Jag känner mig nu så befriad och lättad!

Jag har upptäckt så många saker i mig själv efter att jag påbörjade Isilias behandlingar. Saker som jag inte ens visste fanns, och som jag därför inte hade någon kontakt med.
Jag anar nu att vi alla troligen bär på mycket som behöver läkas, innan vi kan känna kärlek och glädje och bli vår fulla potential. Så jag rekommenderar alla en sådan här ”genomgång” av energisystemet som jag gjort.

Jag ser nu att det är mils avstånd mellan olika alternativa behandlingsformer. Efter 4 år med letande inom spirituell healing och alternativ behandling kan jag säga att Isilias behandlingsform är den som gett best resultat, och det så snabbt att det är hissnande.

Med evig tacksamhet 
Vänliga hälsningar Thea 
Mer info : www.isilia.com