tisdag 23 oktober 2018

Smalsporet i sinnet og på veien


En gang da jag var liten og vi kjörte på de gamle smale veiene i Nordfjord fortalte pappa meg denne historien som han hadde hört fra sin far:
Da de skulle bygge veien mellom Loen og Stryn diskuterte de hvor bred de skulle bygge den. Noen ville ha to kjörefelt så biler og hest-og-vogn lett kunne mötes og passere. Men det synet som vant var at: -Det kommer aldri bli så mange biler i Norge at det blir nödvendig med to kjörefelt!

Så da fikk bygge en masse möteplasser og sette opp en haug med möteplasskilt istedet.
Tenk hvor smalsporet man kan väre i sinnet og blåst for vyer for fremtiden. Nå finnes det ikke så mange av disse möteplass skiltene lenger, de jeg har sett er skakke og rustne, men de bringer fortsatt frem vennlige minner fra min barndom, fra alle bilturene for å besöke farmor og farfar i Nordfjord.