söndag 8 oktober 2017

Framtidens energimedicin - The Body Code
Energimedicin

The Body Code är en mycket omfattande Energimedicinsk behandlingsform där man kan lösa upp negativa känslor som satt sig i kroppen samt många andra negativa energier. Se webbsida för mer detaljerad info.


Fysiska och psykiska problem

Det visar sig att negativa energier faktiskt är en stor del av orsaken till allt från smärtor och obehag till båda fysiska och psykiska plågor och sjukdomar. Det här kan för några synas flummigt, men allt är ju i sista änden bara energi.  Fysiken visar oss att  människokroppen består av celler som är byggt upp av molekyl som igen är byggt upp av atomer, som består av  elementarpartiklar svävande runt en kärna - och till slut ändar man upp med bara energi, våra fysiska kroppar är faktiskt en svävande energimassa som vi med våra sansar uppfattar som fysisk materia. När man har det här i bakhuvudet låter det faktiskt helt logiskt att man med framgång kan behandla olika problem med Energimedicin. 
Body Code är förvånansvärt effektivt, det händer ofta att smärtor kan halveras på en session.

System av ca 200 kartor

Body Code består av et system av ca 200 kartor innehållande allt som kan vara ett problem, och man  använder kinesiologisk muskeltestning för att zooma in på orsaken till en klients problem. Man behandlar alltså inte sjukdomar, utan löser upp underliggande, bidragande orsaker till obalanser i kropp och sinne. När dessa löses upp kan kroppen och energisystemet lättare läka sig själv. 


Distanssessioner

Mer information om distanssessioner finner du på min webbsida. 


Första gångs prova-på session 150 kr.

Om du är ny klient hos mig får du första sessionen billigt