söndag 21 februari 2016

Hev frekvensen din og få det bedre.Egentlig er alt bare energi. 

Elementærpartiklene har ved nærmere undersøkelse vist seg å være satt sammen av bare bølgelengder eller frekvenser, altså energi. Samme som tankene og følelsene, de er også energi, og de finnes i ulike frekvenser.

Bevissthets skalaen (medvetande skalan)

Når vi studerer Dr. David Hawkins' scale of consciousness (bevissthets-frekvens-skala) får man forklaring på enormt mye. Hawkins og hans team oppdaget og viste at man kan bestemme frekvensen på ALT som eksisterer, og i denne skalaen har de kalibrert (testet frekvensen på) alle følelsene blant annet. 

Hver enkelt følelse har sin egen spesifikke frekvens. De ubehagelige følelsene er lavt vibrerende og de behagelige har høy frekvens. Det samme gjelder tankene.

Menneskers frekvens

Utifra dette kan vi vite noe om hva for frekvens ett menneske har, for man får en gjennomsnitts frekvens etter hva slags tanker og følelser man opplever til daglig. (Effekt har også  mengden av negative følelser og andre traumer mm. som sitter i kroppen, pluss hva slags trossystem man har i underbevisshteten sin)

Om et menneske har for eksempel mye bekymring, sorg, sinne (ilska), angst eller bitterhet drar det ned frekvensen. Om man er glad , kjærlighetsfull og takknemlig til daglig har man høy frekvens. 

Til historien hører også, at jo lenger ned man kommer på frekvensskalaen, jo mer ubevisst blir man, det er som om man går inn i en tåke (moln) og kan ikke se klart lenger. Man ser bare det triste og farlige og oppfattelsen av verden, andre mennesker og seg selv blir forvridd og fjerner seg fra Sannheten. Ved 200 på skalaen er en grense, under fins de negative følelsene, og over er de positive. 

Om man øker frekvensen sin ser man mer og mer klart, man forstår ting som man ikke før kunne fatte, og det skjer faktisk en forandring i hjernen som gjør at man kan se Sannheten.

Sannheten

Sannheten med stor S er det som alltid er sant, uavhengig av tidsalder, rase, land, politikk, religion osv., mens sannheten med liten s forandrer seg etter disse variablene. 

Det som er spennende er at ved å øke frekvensen får man kjærlighet, suksess, god helse og høyere bevissthet. Med andre ord, man får alt det som man egentlig ønsker seg. 

Det som har lav frekvens har lite kraft, og det som vibrerer høyt er rikt på livsenergi. I bunnen på skalaen er den fysiske døden, for der finnes ingen livskraft. I toppen er Enlightenment, høyere nivåer av bevissthet, det som de store Mestrene på Jorden hadde. Her oppe ser man krystallklart og alt er selvsagt. 

Hvordan øker man frekvensen sin? 

Man velger saker som har høy frekvens. Vi blir påvirket av alt vi har rundt oss, alt vi ser på, hører på, tar inn, og det vi tenker og sier. 21 dagers Healingen er designet for å hjelpe mennesker til å øke frekensen. Man kan med fordel lese litt i høyt vibrerende skrifter og bøker hver dag, eller se på foredrag av opplyste mestere, eller være i nærheten av opplyste mennesker. 

Like viktig er det  velge bort alt som har lav frekvens. En meget bra kilde til høy frekvens-påvirkning fins på youtube, her er en masse filmer med Dr Hawkins selv, og man kan kjøpe hans innspilte foredrag på Veritas Publishing.  

Hvordan skjelne?

Hvordan vet man hva som har høy frekvens og hva som har lav frekvens?
Man kan ved hjelp av kinesiologisk muskeltesting og Hawkins' skala finne ut frekvensen til alt. Spesielt viktig er det å kalibrere spirituelle bøker og lærere. Dr. Hawkins har skrevet en bok med forskningsresultatene han og hans team fikk. Så her kan du finne frekvensen på alt fra musikk, kjente mennesker, religioner og religiøse skrifter, politiske parti, og nyhetskanaler. Han oppdaget at veldig mye som utgir seg for å være spirituellt faktisk har frekvens under 200. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar