söndag 21 februari 2016

Hev frekvensen din og få det bedre.

Egentlig er alt bare energi. 

Elementærpartiklene har ved nærmere undersøkelse vist seg å være satt sammen av bare bølgelengder eller frekvenser, altså energi. Samme som tankene og følelsene, de er også energi, og de finnes i ulike frekvenser.

Bevissthets skalaen (medvetande skalan)

Når vi studerer Dr. David Hawkins' scale of consciousness (bevissthets-frekvens-skala) kan vi få forklaring på enormt mye. Hawkins og hans team oppdaget og viste at man kan bestemme frekvensen på ALT som eksisterer, og i denne skalaen har de plassert blant annet alle følelsene. 

Hver enkelt følelse har sin egen spesifikke frekvens. De ubehagelige følelsene er lavt vibrerende og de behagelige har høy frekvens. Det samme gjelder tankene.

Menneskers frekvens

Utifra dette kan vi vite noe om hvilken frekvens et menneske har, for man får en gjennomsnitts frekvens etter hva slags tanker og følelser man går rundt med til daglig. (I tillegg spiller mengden av negative følelser og andre traumer mm. som sitter i kroppen inn, og også hva slags trossystem man har i underbevisshteten )

Om et menneske opplever mye bekymring, sorg, sinne (ilska), angst eller bitterhet drar det ned frekvensen. Om man er glad, kjærlighetsfull og takknemlig til daglig har man høyere frekvens. 

Til historien hører også, at jo lenger ned man kommer på frekvensskalaen, jo mer ubevisst blir man, det er som om man går inn i en tåke (dimma) og kan ikke se klart lenger. Hvordan man oppfatter verden, andre mennesker og seg selv blir forvridd og fjerner seg fra Sannheten, og man ser bare problemer og det triste og farlige. Ved 200 på skalaen er en grense, under 200 fins alle de negative følelsene, og over 200 er de positive. 

Om man øker sin egen frekvens, ser man mer og mer klart. Man forstår ting som man ikke för kunne kunne fatte, og det skjer faktisk en forandring i hjernen som gjør at man kan oppfatte Sannheten.

Sannheten

Sannheten med stor S er det som alltid er sant, uavhengig av tidsalder, rase, land, politikk, religion osv. Sannheten med liten s forandrer seg etter disse og andre variabler. 

Det som er spennende er: at om man klarer å øke frekvensen sin får man "automatisk" oppleve kjærlighet, suksess, god helse og høyere bevissthet. Med andre ord, man får alt det som man egentlig ønsker seg. 

Det som har lav frekvens har lite kraft, og det som vibrerer høyt er rikt på livsenergi. I bunnen på skalaen er den fysiske døden, for der finnes ingen livskraft. I toppen er Enlightenment, høyere nivåer av bevissthet, det som de store Mestrene på Jorden har/hadde. Her oppe ser man krystallklart og alt er selvsagt. 

Hvordan øker man frekvensen? 

Man velger å utsette seg for og ta inn bare ting som har høy frekvens, man fokuserer på det som er vakkert og positivt og velger å kjenne takknemlighet. Veldig viktig (og effektivt) er å ta hånd om seg selv, gjöre det man elsker, utelukke det man ikke liker, hvile når man behöver det, og tenke positivt om seg selv.

Vi blir påvirket av alt vi har rundt oss, alt vi ser på, hører på, tar inn, og det vi tenker og sier. 

21 dagers Healingen er designet for å assistere mennesker i å öke sin egen frekens. Man kan med fordel lese høyt vibrerende skrifter og bøker hver dag, eller se på foredrag av opplyste mestere, eller være i nærheten av opplyste mennesker. 

Like viktig er det  velge bort alt som har lav frekvens, som for eksempel negtive mennesker, nyhetene eller skrekkfilmer. 

En meget bra kilde til høy frekvens-påvirkning fins på youtube, her er en masse filmer med Dr Hawkins selv, og man kan kjøpe hans innspilte foredrag på Veritas Publishing. En annen bra kilde er Eckhart Tolle, Byron Katie og ikke minst Abraham Hicks. 

Hvordan skjelne?

Hvordan vet man hva som har høy frekvens og hva som har lav frekvens? Noen kan fornemme om noe har höy eller lav frekvens, men det er ikke alltid like lett.
Men man kan ved hjelp av kinesiologisk muskeltesting og Hawkins' skala finne ut hva slags frekvensen en ting har. 
Spesielt viktig er det å kalibrere spirituelle bøker og lærere. 

Hawkins og hans team utförte  blindforsök der de kalibrerte frekvensen på alt mellom himmel og jord. 
Forskningsresultatene finns i boken Truth versus Falsehood  De har tatt for seg musikk, kjente mennesker, religioner og religiøse skrifter, politiske parti, og nyhetskanaler mm. Han oppdaget at veldig mye som utgir seg for å være spirituellt faktisk har frekvens under 200, så det er viktig å sortere. Og han skriver at man kan ikke med intelligensen eller logikken vite hva som er Sannhet eller ikke Sannhet, ting kan lyde bra og väre logisk men ha frekvens under 200, så dette er viktig info om man vil stige i frekvens.

Disse forskningsresultatene gir en innsikt i dette med frekvenser og hvilke som er eller har värt inne på "rett spor".


Önsker du å få höyere frekvens? 
Du kan bestille en prövebehandling for 250 kr hos Isilia, og få råd om hva som kan gjöres så du kan komme opp i frekvens og föle deg bedre både fysisk og psykisk.
lördag 20 februari 2016

Om du skal be bare èn bønn....


Om ens spirituelle hjerte er åpent og i balanse kan man kjenne kjærlighet og medfølelse. Et liv med stengt hjerte er grått og gledeløst i sammenligning, et sånt liv mangler (fattas) noen dimensjoner som gjør livet verdt å leve. 

Men om man ikke har kunnet  kjenne kjærlighet noen gang i livet vet man ikke hva man går glipp av. 

Den dårlige nyheten er at de fleste mennesker på jorda aldri har opplevd ekte kjærlighet. De tror kanskje de vet hva kjærlighet er, men de blander det oftest sammen med forelskelse, seksuell tenning, ego baserte livs-avtaler eller sentimentalitet. 

Den gode nyheten er at det er mulig for alle å heles sånn at man er istand til å kjenne kjærlighet i sitt hjertet. 

Man må bare man finne på å ønske seg ett åpent hjerte. 
Så hvordan finner man på å ønske seg dette om man ikke vet att  noe sånt finne? Eller om man tror man allerede har det? 

Det som oftest hender at man havner i grøfta (diket) i sitt liv, og dette (lidelse) gjør at man begynner å lengte etter "noe". Dette noe er kjærligheten som har veldig høy frekvens og derfor kraft til å dra en opp fra grøfta.

Om man virkelig ønsker seg et åpent hjerte med kjærlighet i, da kan man få løst opp sin heart wall og deretter få inn vibrasjonen av kjærlighet fra noen som allerede har den i sitt hjerte. 

Et svart-hvitt- liv får da farger!


 
måndag 15 februari 2016

Hjärtat är inte "bara" en blod-pump!Känner du att du önskar en djupare och mer kärleksfull relation till din partner? 
Eller till dina barn.....  eller andra i din familj? eller till vänner?

Hjärtat är centret för Kärleken 

Hjärtat är viktigare än vi tror. Det är inte ”bara” en blodpump, utan har andra icke-fysiska funktioner som är lika viktiga, nämligen förmågan att känna kärlek och medkänsla och även känslan av äkta glädje, den typen glädje som kommer inifrån och som inte är beroende av yttre omständigheter.

Instängt hjärta / Heart Wall

Största delen av befolkningen (ca 93%) har en så kallad Heart Wall, det är ett "osynligt energi-skal" som vi undermedvetet har byggt upp runt hjärtat för att skydda det från att skadas (brustet hjärta). Ett annat syfte med byggningen av en Heart Wall är att stänga av oss lite så att vi inte känner så mycket, det sker i perioder när livet är för tufft, med sorg eller trauman eller under svåra livsförhållanden. 
Det här fungerar bra, men priset vi får betala för att slippa de negativa känslorna, är att vi känner mindre glädje och kärlek också. I svåra fall blir all glädje borta och man förlorar förmågan att känna kärlek, och det gör livet till en svart-vitt upplevelse utan färg. Många blir deprimerade och saknar en mening med livet, livet blir rätt och slätt inget kul längre.

Obs. Om ens hjärta har blivit skadat är det också möjligt att hela.

Immunförsvaret

Immunförsvaret blir sämre med ökande tjocklek på hjärtväggen (heart wall), man får rätt och slätt ett bättre immunförsvar när man löser upp skalet runt hjärtat!
För varje känsla som löses upp blir ens frekvens lättare. (Negativa känslor har en låg och tung frekvens, och positiva känslor har hög och lätt frekvens) 
Många känner att det lättnar i bröstet för varje session, det blir lättare att andas,det blir en känsla av lättnad i kroppen och i sinnet.
När man har fått löst upp sin heart wall kan man lättare få till livet så som man vill.

Kreativitet och relationer

En hjärtvägg hindrar din kreativitet, och gör det omöjligt att skapa överflöd i ditt liv. Men kanske det viktigaste: en heart wall kan förstöra dina relationer. Det är svårt eller omöjligt att skapa en nära kärleksfull relation till en annan människa om man har en tjocka heart-wall. 

Hur blir man av med sin Heart Wall? 

Det går att lösa upp alla hjärtväggar.  Det är inte svårt, man bokar bara några Emotion Code sessioner så blir man av med alla negativa känslor som med sin tunga vibration ligger runt hjärtat. 

Om man haft ett riktigt traumatiskt liv behövs kanske fler sessioner med upplösning av känslor och andra negativa energier som satt sig på andra ställen i kroppen också (Body Code) 
Det tar i genomsnitt 3-4 sessioner att lösa upp en heart wall, beroende på hur tjock den är, och det igen är beroende av hur ens liv har varit.

Med ett fritt hjärta utan Heart Wall :
  • Finner man kärleken
  • känner man mer glädje
  • skaper man lättare succé
  • får man bättre hälsa


Boka en session och finn ut om du har ett brustet hjärta (broken heart).
 om man är ny klient  kostar första session 250 kr).