söndag 9 mars 2014

Your level of consciousness - Visdomsord

Klicka för större bild

Vårt sinne (mind) är supermäktigt. Med det sätter vi i rörelse hela universum för att skapa vår verklighet varje sekund, och vi drar till oss människor, händelser och upplevelser för att bekräfta det vi håller inom oss som vår djupaste sanning.

Sinnet har flera nivåer, dagsmedvetandet(dagsbevisstheten) är det vi till dagligt är medvetna om, det är det som händer av tankar varje dag när vi är vakna. Undermedvetandet(underbevisstheten)  är en nivå som liksom kör under ytan(overflaten) utan att vi är medvetna om det. Här finns också vårt trossystem som för det mesta blev inprogrammerat under första delen av vårt liv. 

Undermedvetandet formas av våra föräldrar och av allt vi upplever fram tills vi är ca 6 år gamla. I början på livet har vi nämligen en annan frekvens- sammansättning i hjärnan som gör att vi suger till oss allt som händer och allt fäster sig och programmeras in. Det som blir inprogrammerat ligger hela tiden och skapar vår verklighet - utan att vi behöver tänka på det. 

De här programmen formar alltså vårt liv - under resten av livet. Så första tiden här på Jorden, även fostertiden, är jätteviktiga, för de bestämmer hur livet kommer att bli. 

När vi blir "medvetna" (conscious aware) förstår vi sanningen om det här utan att fastna  i offer-rollen, eller fördömma oss själva. Vi ser att vi själva har skapat allt som har hänt, även om större delen var omedveten. Sen börjar vi omprogrammera och skapar vårat liv medvetet och som vi verkligen vill ha det i vårat hjärta. Då spränger vi oss fria från de program som inte gynnar livskraften.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar