måndag 28 oktober 2013

13 tips som minsker depressjon og hjelper deg å bli lykkeligere

Lykke er en vibrasjon eller en tilstand inni deg, og den kan blant annet påvirkes gjennom hva du foretar deg. Alt i universet er som kjent vibrasjoner, så allt du tar inn eller utsetter deg for påvirker deg - enten du tror det eller ei.

De fleste lengter etter lykken men ikke alle finner den. I en undersökelse i Amerika (Harris Poll) svarte 1 av 3 at de var lykkelige. Det er jo fint, men ikke så bra for de resterende 2 tredjedelene. Men det finnes mye man kan gjöre for å löfte vibrasjonen sin, her er noen forslag til ting du kan gjøre allerede i dag.

1. Tren oftere.

Kroppen er skapt for bevegelse, så den blir lykkeligere når du bruker den. Å trene et par ganger i uken er meget effektivt. Studier har vist at trening er noe av det beste man kan gjøre om man föler seg tung eller deprimert. Et team på Duke Universitetet i USA undersøkte hva som gav best effekt av:

1)trening
2)trening pluss antidepressiva
3)bare antidepressiva.

Etter 10 måndeder viste det seg at det var gruppen som bare trente som hadde best resultat. Men trening kan også gjøre deg lykkeligere selv om du ikke er deprimert. Trening gjør at du føler deg mer fornøyd med kroppen din,og øker også kroppens produksjon av de healende hjernekjemiklaliene serotonin, dopamin og norepinephrine som minsker den skadelige effekten av stress. Trening gir effekt med èn gang etter en treningsøkt, og ennå bedre effekt på sikt.


2. Se til at du sover godt.

Mangel(brist) på søvn gjør det faktisk vanskeligere å huske gode minner og lettere å huske alle de dårlige minnene. Dårlig søvn fremmer tyngre følelser som uro og angst og sinne(ilska), men om man tar en høneblund om ettermiddagen gir det ofte lettere følelser. Søvnproblemer kan over tid gi psykiske ubalanser som angst og bipolær depressjon, mens god søvn gjør deg optimistisk og gir bedre selvtillit og bedre evne til å løse vaskelige problemer.

Om du ikke sover godt om natten er det viktig å finne ut hva som er årsaken(e) og gjøre noe med de. En Body Code sessjon gir verdifulle hint om og löser opp underliggende årsaker til problemet sånn at du forstår sammenhengen og evt. hva du du kan gjøre selv.

3. Lang jobb-pendling er drenerende.

Flytt nermere jobben eller bytt til en jobb som er nermere der du bor. Vurder fordeler og ulemper, kanskje er ikke den høyre lønnen verdt all stresset som med tiden ødelegger helsa di. I en sveitsisk undersøkelse viste det seg at man måtte tjene 40% mer for at den lange reisetiden skulle oppveie stresset.

4. Gi næring til relasjonene dine.

Relasjoner med venner og familie er viktig for alle mennesker, og studier viser at de generellt gjør mennesker lykkeligere.

5. Vær mye utendørs og i naturen.

Bare det å gå ut litt for å få frisk luft og sol, får humøret til å stige. Oksygenet gjør tankeevnen og hukommelsen bedre. Naturen har en balanserende og  healende vibrasjon som smitter. En studie viste at bare 20 minutter utendørs gjorde de fleste mennesker lykkeligere. Og jo varmere det er ute jo bedre effekt, så pass på når solen skinner!

6. Hjelp andre.

Å gjøre veldedighetsarbeid senker faktisk risken for å få depressjon og angst, og det forbedrer ditt psykologiske velvære! Det at du holder deg på bena og er aktiv i tillegg til det sosiale aspektet øker lykkefølelsen, og når du bidrar med noe oppfyller du et menneskelig behov som er viktig for at du skal føle deg nyttig og fornøyd i livet.  Når man gjør gode ting øker faktisk utskillingen av velbehags-hormonet oxytocin, og produksjonen av stresshormoner (cortisol) minker.

7. Smil og le mer.

Det å tenke på noe hyggelig og smile gjør deg lykkeligere. Det er kanskje selvsagt, men tenk på at når du smiler til andre smiler de kanskje tilbake og da skapes en hyggelig kjedereaksjon som kan spre seg tilbake til deg og videre til andre. Jeg liker å anbefale(rekommendere) å se gode komedier og komedieserier for å bedre  hummøret.

8. Planlegg en ferie.

Når man planlegger en ferie blir man lykkelig mens man gjør det (også selv om ferien aldri blir noe av). Studier har nemlig vist at toppen av lykkekurven nås på planleggingsstadiet!

9. Mediter.

Meditasjon hjelper deg å fokusere sinnet, roer ned nervene og bidrar til indre fred. Forsøk har vist at meditasjon gir fysiske forandringer i hjernen som gjør deg lykkeligere. Områder i hjernen som har med medfølelse og selvbevissthet å gjøre får øket aktivitet, mens senter for stress roes ned.

10. Vær takknemlig(tacksam)

Ekte lykke kommer innenfra, og påvirkes til en stor del av hva du tenker, hva slags vanemessige tankebaner du har, og disse tankebanene er ofte nedarvet. Om de er negative kan de omprogrammeres, en måte å gjøre det på er å starte dagen med å tenke på alt du er takknemlig for. Det er viktig fordi fremtiden din skapes av det du tenker i dag.

Mennesker som er takknemlige for det de har og det de opplever, håndterer stress mye bedre, de har fler positive følelser og har lettere for å nå deres mål. Beste måten å få til å være takknemlig på er å skrive en "takknemlighets-journal" der du skriver ned alt du er takknemlig for hver dag. Når du gjør dette blir du i bedre hummør, blir mer optimistisk og får til og med bedre helse.

11. Skaff deg en jobb som du trives i.

Det er viktig at du får brukt kreativiteten din, og at du har noe å gjøre som er meningsfyllt for deg og som du brenner for.

12. Løs opp "trapped emotions".

Sørg for å få løst opp det du kan av følelser som har samlet seg i kroppen din i løpet av livet. Når du får gjort dette blir flyten av livsenergi bedre, noe som gjør blodsirkulasjonen bedre (næring og oksygen inn og avfall ut.) Dette fører igjen til bedre funksjon i organer, kjærtler og vev og dermed til blir det mindre ubehag og smerter og mer velvære, det er helt logisk.

The Emotion Code veldig effektivt her, behandlingen hjelper til å lette på frekvensen i systemet sånn at det bli lettere å tenke positive tanker og å dra til seg positive hendelser. Det gjør det videre lettere å finne glede i de små tingene i livet. 

(Lurer du på om det sitter mye fölelser i kroppen din? Om du er tung eller deprimert eller om du har smerter eller andre fysiske plager har du helt sikkert det, les mer her)

13. Om du har en "Heart Wall", se å få löst den opp.

Les den intressante artikkelen om Heart Wall og hva slags virkning den har på kroppen og helsa di.Kilde: dr.mercola.com

onsdag 16 oktober 2013

Chakra balansering med Body Code

Med Body Code kan man balansere chakraene og  fjerne underliggende årsaker til at de kommer ut av balanse. Alt henger sammen i kroppen, på alle plan, så en vanlig chakrabalansering varer kanskje ikke så lenge om det finnes underliggende årsaker som gjör at de kommer ut av balanse igjen etter en stund.
Chakraene
er senter i kroppen der livsenergien i kroppen er konsentrert og flyter i store virvler. Hovedchakraene er rotchakraet nederst i halebenet(svanskotan), sakralchakraet under navlen, solar plexus chakraet lenger oppe i magen, hjertechakraet i brystet, halschakraet i halsen, tredje øyet i panna mellom øyebrynene og kronechakraet oppå hodet. Av og til behandler jeg andre chakra også)
Hvert chakra har å gjøre med ett spesielt område i menneskers liv, her er en forenklet oversikt:
Rotchakraet har med blant annet instinkt, overlevelse, sexualitet og stabilitet og er koblet til prostata og livmor.Om dette chakraet ikke er balansert kan det gi problemer i disse organene eller diss områdene av livet, og ubalanser her kan likeledes, andre veien, gi ubalanse i chakraet.
Sakralchakraet har med bl.a. relasjoner, kreativitet, nytelse, glede og reproduksjon, og er knyttet til testikler og eggstokker.
Solarplexuschakraet er har med personlig kraft, vekst og ekspansjon, fordöyelse(matsmältning), og er knyttet til bukspyttkjertelen.
Hjertechakraet har med kjærlighet, medfölelse, sirkulasjon, velbehag og pasjon å gjøre, og er knyttet til thymuskjærtelen.
Halschakraet har med kommunikasjon, ærlighet, selvstendighet og mental klarhet å gjøre og er knyttet til  skjoldbruskkjertelen.
Tredjeøyechakraet har med intuisjon, oppfattelse, visdom og inntak av lys å gjøre, og er knyttet til pinealkjærtelen(konglekjærtelen/epifysen).
Kronechakraet har med kontakt til den universelle intelligensen/Ånden, meditasjon, evnen til å være, og indre visdom.

Her ser du to eksempler på hvordan en behandling kan gå til
Klient 1:
Rotchakraet: ubalanse pga trapped emotion"(følelse som har satt seg i kroppen): av "overlykkelighet" følelsen var så sterk at klienten ikke klarte å prosesse følelsen så det satte seg i kroppen,  kom fra en satori-opplevelse(en mystisk opplevelse av bliss) Løste opp dette og chakraet ble balansert.
Sakralchakraet: ubalanse pga et fysisk trauma fra et annet liv.
Solarplexuschakraet, Hjertechakraet, Halschakraet, Tredjeöyechakraet og Kronechakraet: ok.
Klienten har siden følt seg ekstremt balansert, noe klienten ikke har vært på mange år.

Klient 2:
Rotchakraet:  ubalansert pga en ubalanse i spinalnervene i nakken, pga en "trapped emotion" av defensiveness(behov av beskyttelse), fra 5 års alder.  Löste opp følelsen, og nakkenervene og rotchakraet. ble balansert.

Sakralchakraet: ubalansert, pga et psykisk trauma av sorg & hjelpelöshet, fra 6 års alder, og en "idè-allergi"(et spesielt mentalt problem). Løste opp begge, og sakralchakraet ble balansert.

Solarplexuschakraet og Hjertechakraet var ok.

Halschakraet: ubalanse pga strålning fra 6 års alder, fra röntgen. Løste opp strålningen men chakraet var fortsatt ubalansert. Fant en såkalt "need-to-move-the-past-energi" fra 6 års alder (ett minne man behøver å legge bak seg). Løste opp det og halschakraet ble balansert.

Tredjeøyechakraet: ubalanse pga et "dispairanchor" fra et annet liv, dette er en spesiell energi som er en slags følelse av at det ikke nytter, klienten ble ikke trodd av andre. Løste opp denne og chakraet ble balansert.

Kronechakraet: ubalanse pga et fysisk trauma  fra 4 års alder. Dette var en følelsesmessig hendelse som var såpass sterk at kroppen oppfattet den som fysisk. Fant også en følelse av "effort unreceived"(man har f.eks.gjort så godt man kan men ingen legger merke til det), og en "disconnection". Disconnection er et brudd på komunikasjonen mellom den fysiske kroppen og den spirituelle kroppen. Løste opp disse tre tingene og chakraet ble balansert.

Kundaliniflyten (flyten av livskraft i ryggraden) lå på 65% før, og på 85 etter  behandlingen hos denne klienten. Klienten meldte om et oppsving i livet sitt etter behandlingen.


söndag 6 oktober 2013

"Out to sea", utstillingen om plast som alle burde se


Denne utstillingen:  ”Out to sea” er veldig interessant. Den finnes på Vandalorum i Värnamo (Sverige) til uti januar 2014 en gang. Jeg syns dette er noe alle burde få se, det er et perfekt mål for skoleklasse-ekskursjoner for eksempel. Se flere bilder lenger nede.

Noen forskere har reist rundt i verden og tatt bilder og samlet informasjon om hvordan plastsøppel holder på å ta over havene våre. Her finner du informasjon som du ikke visste noe om, og det er egentlig værre enn vi trodde. Ikke bare er det stygt og ødelegger den vakre naturen, men plasten er skadelig for dyr og fisk, men plasten inneholder også forskjellige gifter som frigis når den brytes ned, og noen av stoffene skaper ubalanse i hormonsystemet vårt fordi det oppkonsentreres i næringskjedene. Når plastpartiklene blir mikro-små er de fortsatt skadelige, og vi får dem i oss når vi spiser fisk blant annet. Noen steder er det like mye mikroplastpartikler i havet som plankton, snakk om plast-suppe!
I havene er det store tredimensjonale strømsystemer som skapes av vind, trykkforandringer, temperatur og saltkonsentrasjon, havbunnens topografi og jordas rotasjon. Disse strømmene transporterer alt som elvene fører ut i havet og konsentrerer det på visse steder:


 I disse virvlene kan plastvrakgodset flyte rundt i flere tiår for det løses ved hjelp av sollyset og mekanisk slitasje. Men mye flyter opp på strendene, og forbausende mye blir faktisk spist av dyr.
Et av bildene nedenfor viser hvor lenge det tar for forskjellige ting å brytes ned i naturen,

kanskje er det ikke så lurt å bruke engangsbleier? Liner og garn fra fiskeriene er et stort problem når de havner i havet og fisk og dyr henger seg fast i dem.
På utstillingen finner du informasjon om hvordan plast-søppel-tilstanden på planeten er akkurat nå og kalkulasjoner om fremtiden, om hvilke plasttyper som er giftige og hvilke som er ganske ufarlige, og om hvordan plasten påvirker mikrolivet og større fisk og dyreliv. Du får også råd om hva du kan gjøre selv for å minske problemet, du får vite litt om hvilke produkter som er giftige og om mer sunne alternativer, og du kan se film om plastgjenvinning og planer for opprydning som i øyeblikket finnes. Utstillingen har flere storskjermer med filmvisning og bilder.
Her følger et veldig forenklet sammendrag av det du kan gjøre, for naturen, og for din egen og din families helse:
Kjøp minst mulig ting i plast. De plast-tingene du kjøper: velg god kvalitet, da blir det mindre bruk-og-kast og mindre søppel. Velg bort giftige plast-typer, spesielt i barneleker! Lær barna dine å kildesortere og å aldri kaste søppel i naturen (burde være selvsagt). Bruk bærenett av tøy eller sterkere plast som kan brukes mange ganger, og kjøp brus på glassflasker. (plastflasker og bæreposer er noe av det som finns mest av i havet). Bildet nedenfor viser haugen med plast som er plukket opp fra havet.
Klikk på et bilde for å se alle i stort format.Her er en film om samme utstilling som ble vist i Zürich i januar (2013):

  

Gjengitt med tillatelse fra Vandalorum.

Skikkelig god kaffe når man først skal skeie ut, og mitt förste besök i en Nespresso butikk

For et par år siden fikk jeg en Nespressomaskin til jul av sønnen min. Jeg skaffet meg en melkeskummer og noen esker med kaffekapsler og siden har jeg brygget min egen cappuchino og kaffelatte. Jeg er veldig fornøyd med kaffen og maskina har funket perfekt. 
 
Jeg drikker bare et par kopper i uka, men da skal det til gjengjeld være skikkelige saker, så jeg bruker ekte kremfløte og brunt sukker og litt stevia til søtning.

Som eier av en Nespressomaskin er jeg blitt "medlem", dvs. jeg har fått VIP-status hos Nespesso. Det er jo litt latterlig fordi alle som har en Nespressomaskin er VIP'er og det er ingen andre som kommer inn i Nespressobutikken, for hva skal de med kaffekapsler derifra om de ikke har en Nespressomaskin? Men det er jo en hyggelig følelse å være VIP, og jeg har fått veldig god service online og pr telefon, dette firmaet legger seg virkelig i selen for at kundene skal føle seg spesielle og viktige. 
Forleden var jeg i Stockholm og stakk da innom Nespresso-butikken. Det var en selsom opplevelse. Først og fremst så var butikken helt superstilig! Dernest, innerst i butikken var en kaffebar der jeg fikk smake på det jeg ville for å kunne velge mellom alle de forskjellige kaffetypene. Det er nok mange som er helt speeda når de går ut derifra. Dama som stod ved siden av meg bestillte en kaffetype med intensitet 10, det er den sterkeste de har, uten melk! Det så ut som bek. (I mitt stille sinn lurte jeg på hvordan hun så ut på innsiden.)
Jeg ble behandlet som royalty,  en hyggelig dame som het Sofia ekspederte meg, og jeg kjøpte noen av hver av de tre koffeinfrie variantene, og litt annet for å prøve. De har en kaffesort som smaker karamell, den er nok sikkert god.
Klikk på et bilde for å se dem i större format.

 


 

 
 Så lenge du kjemper - Visdomsord

 
Klikk på bildet for å gjøre det større

Vilje/viljestyrke kan være et tveegget sverd. En sterk vilje er fint å ha, men om man har for mye eller bruker den for ensidig, eller ubalansert kan man noen ganger skade seg selv. 
 
For eksempel kan viljen overkjøre intuisjonen sånn at man ikke får med seg subtile verdifulle hint fra ens "høyere selv". Eller man kan med sin bulldoserkraft kjøre så voldsomt på at man ikke hører kroppens røst som insisterer på at den behøver hvile for å lade seg opp så den ikke bli syk eller skadet.
 
Om man har kommet inn på et spor der man ikke er så bevisst i kroppen sin og hele tiden går på viljen sånn at det har blitt en ubevisst vane, da er man i det jeg kaller "kamp-modus". Og om du vet bare det minste om attraksjonsloven, da vet du at så lenge du kjemper så vil det være kamp.
 
Binyrene dine vil da produsere adrenalin og cortisol (stresshormon) som om det er krisetilstand døgnet rundt. Og til slutt blir de helt utkjørt og slutter å virke ordentlig, det er dette som skjer når man blir utbrent, da blir det null energi i kroppen.
 
Ville du ikke ønske at livet ikke var en kamp, men i stedet oppleve at verden er et vennlig sted der du kan nyte livet og uanstrengt dra til deg det du ønsker? En del mennesker behøver å gire ned (växla ner) litt sånn at livskraften i stedet for å bli strypt kan strømme fritt.
 
En god idè er å venne seg til å fokusere bevisstheten i hjertet og i resten av kroppen flere ganger om dagen for å registrere hva som foregår. Å stille seg om fra kjempe-modus til å la universet "work its Magic for you" begynner med en beslutning, at du bestemmer deg for det.
 
 
 
 

Höstpyntet med nyper

Rosa Rugosaens röde nyper er dekorative og blir sammen med noen blader en livlig fargeklatt i hjemmet ditt. Ville nyper er også fint. Om bladene har fallt av på grunn av frost kan du istedet bruke noen kvister fra thuja eller andre vintergrönne planter.
Klikk fpå bildet for å gjöre det större.