lördag 25 februari 2012

What women want, med Mel Gibbson och Helen Hunt från 2000

Nick Marshall(Mel Gibbson) som är administrativ chef i ett reklamföretag växte upp med en mamma som var showgirl i Las Vegas. Han är en chauvinistisk man som är god till att förföra kvinnor.
Precis när han tror han skal få ett jobbavancemang får han veta att chefen istället ger jobbet till Darcy McGuire (Helen Hunt), för att de lättare skal kunna sälja till kvinnor.
Nick blir mycket besviken. Så kommer han ut för en olycka på badet hemma, och dagaen efter märker han att han kan höra alla kvinnors tankar. Han får först panik och uppsöker till sin psykiater för att få hjälp, men hon säger: "Om män är från Mars och kvinnor från Venus, och du talar Venusianska, då kan världen bli din!" Då kommer han på att han kan utnyttja förmågan till egen vinst.
Han börjar lyssna på tankarna till alla kvinnor han möter och använder deras idéer som sina egna, men han börjar också att utveckla vänskap med sina arbetskamerater.
Du kan väl tänka dig att det blir många komiska situationer utav det här.
Filmen är härmed Isilia-rekommenderad!


Skall vi fortsätta den här legala förgiftningen av de unga?

En kanadensisk domare, Robert Heinrichs, fastställde i en dom att en 15 år gammal pojke dödade sin kamrat på grund av effekterna av Prozac.

Nu när hans kropp och sinne är fritt från Prozac är han en helt sig själv igen, en helt annan än han var då han använde receptmedicinen. Den här saken har igen fått liv i debatten om den utbredda utskrivningen av antidepressiva till unga människor.
Kemikalie-medicinen gjorde han "irritabel, rastlös, upprörd och oklar i sina tankar", och "han överreagerade på ett impulsivt, explosivt och våldsamt sätt" sa domaren.

Jag såg den här filmen på dr Mercolas webbsida. Efter jag såg den läste jag på lite om Prozac. Här är det jag fann:

Prozac eller Fluoxetin är ett antidepressivt läkemiddel av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det säljs under varunamnen Fontex, Prozac, Fluctin med flera samt som bara Fluoxetin.
Preparatet utvecklades i USA under slutet av 80-talet av Eli Lilly, ett globalt läkemedelsföretag. Det gjorde enorm succé i USA men blev inte tillåtet i Sverige förrän i 1995 under namnet Fontex.

Användningsområden:
depression, tvångssyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, panikångest, medelsvår till svår depression (bl.a. melankoli) hos ungdommar.
Fluoxetin används även mer experimentellt för att behandla en rad andra tillstånd, exempelvis ADD och ADHD, och är även godkänt för att minska hetsätning och självrensning vid bulimia nervosa hos vuxna då god klinisk effekt påvisats. Skrivs även ut till kvinnor som lider av depression i samband med PMS.


Biverkningar uppges vara: trötthet, yrsel, oro, humörsvängningar, panikattacker, aggresivitet, hotfullhet, överdrivet sömnbehov eller sömnlöshet, viktuppgång, viktminskning pga aptitförlust, sura uppstötningar, frätande känsla i mag-tarmkanalen, impulsivitet, irritation, ökad depressivitet, svag ökat risk för psykoser, självmordstankar, självskadetankar, självmordshandligar, våldsdåd.

(För mig ser det ut som biverknaderna är nästan värre än problemen som man använder medicinen för.....)


Eli Lilly har dragits inför rätta flera gånger då patienter har begått självmord och i vissa fall även mördat andra under pågående behandling med fluoxetin (Prozac)

Hur Prozac (fluoxetin) kom till Sverige: Mutor skulle bana vägen.
Samtidigt som läkemedlet Prozac gjorde succé i många länder runt om i världen blev det tvärstopp i Sverige. Här godkändes det först nästan tio år senare, och då med namnet Fontex.
Nu publicerar John Virapen, tidigare vd för Eli Lilly i Sverige, sin självbiografi som bland annat avslöjar vad som hände bakom kulisserna när Prozac skulle godkännas.


Företaget Eli Lilly som tillverkar och säljer preparatet, fick draghjälp av media och böcker som romanen ”Prozac, min generations tröst” av journalisten Elisabeth Wurtzel. Det döptes snabbt till ”lyckopillret” i media på grund av sina effekter på psyket och användningen som social drog i vissa kretsar, främst i USA.


Men i Sverige godkändes Prozac inte då. Varför har länge varit höljt i dunkel. Men John Virapen som var VD för Eli Lillys marknadsbolag i Sverige mellan 1982 och 1988, har skrivit en självbiografi: ”Biverkningsdöd – korruption inom läkemedelsindustrin, en före detta vd talar ut”. Virapen har jobbat mera än 30 år i läkemedelbranschen.


Den svenska historien om Prozac börjar enligt John Virapen 1982, när Lilly precis hade fått ett ordentligt bakslag. Det smärtlindrande medlet Opren drogs in från marknaden i hela världen på grund av dödliga biverkningar. De var piskade att få fram en ny storsäljare och det måste gå snabbt. Fluoxetin fanns redan i företagets forskningsportfölj och togs fram med instruktion om att få det godkänt i Sverige. Enligt John Virapen kom instruktionen från Lillys dåvarande Europachef Sidney Taurel, som idag är både vd och styrelseordförande för hela Eli Lilly.
– ”Det är mycket viktigt att fluoxetin godkänns i Sverige. Tänk på din karriär”, sa han till mig, säger JohnVirapen.
Varför var det så viktigt att få det godkänt i Sverige?
– Sverige hade ett mycket högt anseende i hela världen när det gäller psykiatri och fick vi det godkänt här skulle det gå snabbt i resten av världen, säger John Virapen.
Men problemet var att det svenska systemet var byråkratiskt och långsamt.
– Det kunde ta sju år att få ett godkännande i Sverige på den tiden, säger John Virapen.


Socialstyrelsens läkemedelsavdelning anlitande en utomstående ämnesexpert som hade i uppgift att granska fluoxetin-filen från läkemedelsföretaget extra noggrant och förbereda en presentation för läkemedelsnämnden. Vem som var expert var hemligt, men John Virapen och hans kollegor lyckades lista ut vem det var.
John Virapen studerade expertens vanor och hans stora fritidsintresse segling i detalj innan han tog kontakt och, föreslog en middag på en restaurang. Och den middagen följdes av flera innan John Virapen tordes ställa den avgörande frågan.
– Han sa att det var en skitprodukt. Han tyckte inte om fluoxetin. Men vi måste ha den registrerad och vi tänkte inte vänta i sju år, säger John Virapen.
– Så jag frågade honom vad som skulle krävas för att han skulle få produkten godkänd snabbt. Han skrattade först och sedan sa han ”Pengar är ju alltid bra”. Och då hade jag honom på kroken, säger John Virapen.


Hur mycket pengar ville han ha?
– 100 000 kronor, det var mycket pengar på den tiden. Han skulle få 50 000 i förskott och resten när det var klart. Plus en långtidsstudie av fluoxetin finansierad av Lilly, säger John Virapen.
Hur betalades pengarna?
– Den första checken på 50 000 kronor skickade Lilly till honom från en bank i Schweiz och den skulle lösas in i Danmark. Betalningen gick alltså inte genom min bokföring. På så vis finns det inga spår av betalningen i Sverige, säger John Virapen.
Och fort gick det, åtminstone jämfört med många andra ärenden vid den tiden. I slutet av 1987 fick John Virapen besked av Socialstyrelsen att han kunde gå till Apoteksbolaget och förhandla om ett pris, vilket var en signal om att produkten skulle upp i läkemedelsnämnden för beslut. Han fick till ett mycket bra pris, enligt honom själv. Då kom kallduschen.
Socialstyrelsens läkemedelsavdelning meddelade att de visserligen var beredda att godkänna fluoxetin men bara om företaget kompletterade med en tablett på 5 mg till den på 20 mg som Lilly ansökt om.


Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet i Solna, var ordinarie ledamot av Socialstyrelsens läkemedelsnämnd mellan 1985 och 1990 och var med om hela fluoxetinprocessen. Han minns diskussionerna om de olika doserna väl och kan bekräfta att läkemedelsnämnden sade stopp.
– Det fanns en oförklarligt stor variation av koncentrationerna i blodet hos patienter som fått fluoxetin. På grund av denna variation ville vi i Sverige ha flera doser att välja på, säger han.
Då misstänkte man, nu vet man, att variationen beror på att fluoxetin bryts ned på ett sådant sätt att cirka en av tio patienter bryter ned fluoxetin väldigt långsamt.


Men på Lilly var man inte intresserade av att ta fram en lägre dos.
– Minskade dosen till en fjärdedel skulle vi samtidigt förlora 75 procent av intäkterna. Det blev för billigt, säger John Virapen.
Vad hände?
– Lilly sa nej, det blir ingen lägre dos och produkten godkändes inte. Men godkännandet struntade företaget i då. Priset som vi fått var officiellt och det svenska priset användes sedan i prisförhandlingar i resten av världen, säger John Virapen.


De svenska patienterna blev ändå inte utan fluoxetin under den här tiden. De svenska läkarna kunde förskriva läkemedlet på licens. Och det blev en omfattande licensförskrivning.
– Ja, det var en stor mängd licenser på Fontex, den låg högt upp på topplistan av licenspreparat, säger Karin Klintberg, receptarie vid Läkemedelsverket som arbetade på licensavdelningen då.
Enligt John Virapen var licensansökningarna en prioriterad uppgift för läkemedelssäljarna på Lilly.
– Vi skrev licensansökningarna åt läkarna. Det enda de behövde göra var att skriva under dem, sedan fixade vi resten, säger John Virapen.
Det tog sedan ända till september 1995 innan fluoxetin faktiskt godkändes i Sverige under namnet Fontex, och då både i en lågdos oral lösning på 4 mg/ml som möjliggjorde en flexibel dosering och en tablett på 20 mg.
– Den orala lösningen utvecklades visserligen tidigare, men det dröjde innan vi ansökte på nytt om ett godkännande i Sverige, säger Patrick Jönsson, vd för Lillys marknadsbolag i Sverige.


Hösten 1988, samtidigt som Prozac lanserades i världen, blev John Virapen befordrad till chef för Lillys verksamhet i Karibien och Centralamerika. En månad senare avskedades han. Skälet som angavs var att han talat illa om företaget, något som han förnekar. Hans egen förklaring är att han blivit en belastning för ledningen eftersom han visste för mycket.
Han vet inte om Socialstyrelsens externa expert någonsin fick resten av pengarna, men någon studie av fluoxetin har i varje fall aldrig publicerats i hans namn.


Socialstyrelsens externa experts handlande prövades av åklagare i Sverige 1995 som fann att hans roll som extern konsult inte omfattades av den dåvarande mutlagstiftningen. Han kunde därför inte ställas till svars för sitt handlande. Den svenska lagen ändrades 1999 på grund av detta fall, idag skulle agerandet ha varit brottsligt.


Källor:
prozacinfo.se
Wikipedia 
Läkemedelsvärlden
dr.Mercola

söndag 19 februari 2012

Mrs. Doubtfire med Robin Williams, Sally Field, Pierse Brosnan 1993

Den mycket excentriska skådespelaren Daniel Hillard (Robin Williams) är specialist på att dubba röster i animerade filmer, men har mycket svårt att behålla sina jobb. Han är snäll och fantasifull och har mycket glädje, och hans barn älskar honom. Men han saknar disciplin, är inte seriös och ansvarsfull nog och är en dålig förebild tycker hans fru (Sally Field) så hon vill skiljas.

När Daniel bara får vara tillsammans med sina barn en dag i veckan håller han på att bryta ihop. Men när han ser att hans fru söker en hemmahjälp får han en idé. Han får hjälp av sin bror, som är make-up artist, att förvandla sig till kvinna, en sträng, skotsk nanny som kallar sig mrs. Doubtfire. Han får jobbet och spelar han sin roll så bra att varken hans fru eller hans barn känner igen honom.  
Problem dyker upp när hans frus nya kille, Stu (Pierce Brosnan) kommer in i bilden.
En riktigt härlig feel-good film, Robin Williams bär hela filmen med sin komikertalang.
Isilia


Me, myself and Irene med Jim Carrey och Renée Zellweger 2000

Charlie Baileygates (Jim Carrey) är en snäll polisman som tyvärr helt saknar skinn på näsan, han har alltid låtit sig manipuleras och utnyttjas av andra. När han äntligen har gift sig med sin drömfru, så har hon en affär med den svarta dvärgen som körde deras bröllops limousine. Dvärgen är medlem av Mensa precis som henne, och när hon får trillingar så visar det sig att de är lite väl mörkhudade. Men Charlie vägrar se det och förtränger sanningen även om hans vänner försöker tala med honom om det.
När hans fru lämnar honom och åker i väg med limmosinechauffören, uppfostrar Charlie de tre pojkarna själv. På grund av allt detta förlorar folk respekten för honom och föraktar honom öppet även om han är polis.

Efter en tid så byggs det upp ett så enormt tryck inuti Charlie, att han blir schizofren, han utvecklar ett våldsamt och otrevligt alter ego som kallar sig Hank Evans.
Hank är motsatsen till Charlie och släpper ut all ilska och agressitivitet som Charlie har undertryckt. Det blir en mycket komisk kamp mellan de två som båda är förälskade i Iren.

En kul och sevärd film med mycket crazy humor. Moralen är: undertryck inte dina känslor!

torsdag 16 februari 2012

Cancer Cure Documentary - Dr. Burzynski Antineoplaston Therapy


Documentary on Stanislaw R. Burzynski's revolutionary cancer cure treatment based on his discovery on the mechanics of cancer, which lead him to the creation of the Antineoplaston Therapy. Dr. Burzynski's Therapy has successfully cured thousands of terminal cancer patients for the last 30 years and has demonstrated to be 3 to 5 times more effective than the conventional chemotherapy and radiation treatments.

In spite of the success of his therapy, he has faced the prosecution of big pharma and the FDA which has tried to stop his therapy from spreading in the United States.

Visit the Burzynski Clinic and learn more about the ANP Therapy here:
http://www.burzynskiclinic.com

måndag 13 februari 2012

Liar Liar med Jim Carrey 1997

Fletcher Reede (Jim Carrey) är en talför mycket successrik advokat som har byggt sin karriär genom att vara en suverän lögnare, och han kan tala sig ur de mest absurda situationer. Han sätter sitt jobb först, något som medför att han ständigt bryter löften till sin son Max. Då Fletcher missar Max’s födelsedag blir Max mycket ledsen, och när han sen blåser ut ljusen på sin födelsedagtårta önskar han att hans pappa kunde tala sanning för bara en dag. På mystisk vis slår den här önskan till, och Fletcher får stora problem när han skal försvara en otrogen hustru vid en rättegång. Sanningen kommer ur hans mun vare sig han vill det eller inte, och det skapar helt hysteriska situationer som Jim Carrey med sitt gummi ansikte och fantastiska akrobatiska kropps rörelser tolkar fabelaktigt. Det här är riktigt sevärd film.

Klicka för att se trailer:söndag 12 februari 2012

Coneheads med Dan Aykroyd 1993

Filmen handlar om två utomjordingar som kraschlandar med sitt romfartyg i New York´s East River, nedskjutna av ett amerikanskt militärflyg.
De två ombord i fartyget är Beldar (Dan Aykroyd) och Prymatt (Jane Curtin) . De kommer från Planeten Remulak med planar om att invadera Jorden, men då deras fartyg är mycket skadat och det visar sig att det kommer ta flera år innan de kan bli hämtat hem, blir de tvungna att anpassa sig och försöka bli vanliga amerikanare.
Beldar blir till en hårt arbetande invandrare och tjänar nog till att köpa hus i New Jersey. De har ingen opphåldstilatelse så det går inte så länge innan de blir upptäckta av Gorman Seedling (Michael McKean) och hans assistent från immigationsvärket, och mycket av filmen handlar om hur de klarar att undgå att bli gripna samtidigt som de uppfostrar deras dotter. Om någon undrar över deras udda skallform, deras sätt att tala eller andra märkligheter säger de att de kommer från Frankrike. Filmen startar på 60-talet, och fortsätter när dottern, Connie Conehead, är tonåring.

Filmen är en gammal god komedi som efter min mening kan ses flera gånger.
fredag 10 februari 2012

Earthig, att vara Jordad. Förvånande enkelt men effektfullt

Av och till är min intuition helt genial.
Jag upptäckte de här jordnings lakanen på en mässa för ett halvår sedan. Något sa mig att det var bra grejer, så jag köpte ett lakan med tillhörande sladdar och metallstav och åkte hem och installerade det i mitt sovrum, sladden ut genom fönstret och ner i jorden. Jag skall inte underslå att jag kände mig lite dum när jag höll på.
Men då jag la mig om kvällen var det helt annorlunda än till vanligt. Jag kände att jag liksom sjönk djupt ner i sängen och kroppen kändes nästan skrämmande avslappnad och slapp och jag somnade lätt och sov som en bebis hela natten. 
Sedan har jag sovit på mitt lakan och sätt att mindre och större hälsoutmaningar blitt bättre. Jag anser att Earthing produkterna är ett mycket viktigt hjälpmedel när man vill reparera sin kropp eller bara hålla sig frisk, om man inte har möjlighet att tillbringa några timmar pr dag barbent ute i naturen.
Uppfinnaren av Earthing produkterna, Clinton Ober, har samlat mycket forskning på fenomenet jordning i en bok som numera även finns på svenska. Den heter –”Att vara jordad”, med undertitel:  ”-den kanske viktigaste upptäckten för vår hälsa i modern tid.”
Boken är full med forskningsresultat på allt från stress och sömnsvårigheter, via ischias och olika inflammations sjukdomar, till idrottsfolk som får bättre återhämtning och resultat i sin idrott.
Boken Earthing är mycket intressant och förvånande, men mycket vetenskaplig och seriös, jag kan rekommendera den på det varmaste.

(Klicka på bilden för att se var du kan få tag på boken)

Earthing, grounding, eller jordning som vi säger på svenska, är en av de mest grundläggande sakerna man kan göra för att förbättra sin hälsa. Earthing är ganska enkelt att man har direkt (hud-)kontakt med jorden. När man går barfota på gräs, jord, sand, lera eller sten, eller även betong, då är man jordad, och när man badar i havet eller i en sjö är man faktiskt också jordad.

Men i vårt moderna samhälle har vi isolerat oss från kontakten med jordytan. Vi går med gummi-sulade skor, vi går ofta mestadels på asfalt när vi är ute, och inne går vi på isolerande trä eller plastgolv. Vi sover också utan jordkontakt, så tiden vi är i direkt-kontakt med Moder Jord blir nästan noll.

När vi sätter vår kropp i direkt kontakt med jorden igen (Earthing), så händer det mycket. Jordens yta är ”levande” och har obegränsat med fria elektroner, detta är ett välkänt vetenskapligt faktum även om inte så många vet om det. Men när du är i direktkontakt med jorden absorberar din kropp den naturliga, subtila energin på marken - som är de fria elektronerna, och kroppens elektriska tillstånd återställs och och stabiliseras. Kom ihåg att din kropp är ett elektrisk system, alla vet att genom hjärtat och nervsystemet går elektriska impulser.

Vi har sett att Earthing bland annat verkar reducera kronisk inflammation, och inflammation anses i dag som den primära orsaken till de flesta ”moderna” sjukdomar. Andra hälsofördelar med Earthing som vi har sätt är: bättre och djupare sömn, en känsla av att vara mer utvilad när man vaknar, reducerad smärta och stress, och högre energi. Vår erfarenhet är att Earthing påverkar vår hälsa och välmående positivt på många sätt.torsdag 2 februari 2012

Läkemedelsbolagen bakom skrämselpropaganda mot vitaminer och mineraler?

"- Jag vill dela den här artikeln som jag läste, jag tycker det är viktigt att alla får ett perspektiv till, till motvikt mot det som i det sista skrivits i massmedia :"
Förra året och även tidigare har vi i media sett ett antal försök att skrämma folk från att ta kosttillskott. Nu värre än någonsin. Den ena artikeln efter den andra har målat upp en bild av kosttillskott som något extremt farligt. Det finns en exakt anledning till detta som vi skall titta på.


De enda som hotas av kosttillskott är Big Pharma. Deras mediciner botar sällan någon sjukdom, de undertrycker som bäst symtomen. Det gör att man måste ta mediciner livet ut i många fall med underliggande sjukdomar som frodas och med avsevärda biverkningar.
Däremot finns det en rad undersökningar som visar att folk lever både längre och friskare med kosttillskott. Det publiceras studier hela tiden som visar hur väl det fungerar. Men de får vi aldrig läsa om. Kosttillskott är dessutom förebyggande, inte botande. Men i och med att kosttillskotten mer och mer används som mediciner så känner sig Big Pharma hotad.
Nyligen presenterade Amerikanska Giftcentralen (AAPCC) sin årliga rapport. Den visar att det förekom NOLL DÖDSFALL från kosttillskott; inga dödsfall från vitamin A, B, C eller D. Det fanns heller inga dödsfall från aminosyror eller mineraltillskott.
Och då skall man veta att över hälften av amerikanska befolkningen tar kosttillskott, och om de bara tog en enda tablett av något slag skulle det utgöra 60 miljarder doser årligen. OCH INTE ETT ENDA DÖDSFALL!
Många dödsfall från mediciner              
Däremot vet man att det förekommer 104 000 dödsfall direkt från mediciner varje år i USA och det är den officiellt erkända siffran. Flera gånger mer än vad som dör i trafiken. Det är 284 personer om dagen. Och mediciner skall bota!? Vi är inte emot mediciner, men när det börjar närma sig förgiftningsstadiet och man kör ner näring, då reagerar vi!
Det finns sätt att förgifta folk med kosttillskott också om man verkligen anstränger sig - och det har man tydligen gjort - och dessutom gjort studier av det. Man var dock tvungen att knåda och massera data rejält för att få ihop det.
Låt oss ta exemplet med en rapport som hävdade att kosttillskott ökade dödligheten hos äldre kvinnor en amerikansk studie som spred sig till Sverige. Först och främst var det en observationsstudie, baserad på självrapporterad användning av kosttillskott över en 22-årsperiod. Det var inte en riktig studie, även om det lät så i media. Kvinnorna rapporterade varje sexårsperiod. Vem kommer ihåg hur många och vilka kosttillskott man tog de sista sex åren? Dessutom var åldern hög och minnet kan svaja ganska rejält i högre åldrar.
Inget sades heller om vilken form de använde, syntetisk eller naturligt, eller i vilka doser. Köptes de på apotek (med mängder av tillsatsmedel) eller på hälsokost? Dessutom tog man bort vissa grupper som inte passade in
oklart vilka.
Los Angeles Time skrev som en kommentar till detta:
Forskningen utforskade inte om kosttillskotten bidrog till dödsfallen hos dessa kvinnor, de kunde lika väl ha dött av andra orsaker eller från deras underliggande sjukdomar.
Det kunde mycket väl vara så att de använde kosttillskott för att de var sjuka och ville bli bra. Förmodligen gick de därför till doktorn alltså kan man lika väl säga att de dog i förtid pga. att de besökte läkare och det skulle inte vara helt osant påstående.
Om nu en kvinna led av bröstcancer och tog en mängd kosttillskott för att försöka bota sig men ändå dog efter sex månader så skulle, enligt denna undersökning, kvinnan räknats till de kvinnor som dött i förtid av höga doser kosttillskott.
I en rapport hävdas det att höga doser med E-vitamin ökar chanserna för män att få prostatacancer. Vad man inte meddelade var att man använde syntetiskt E-vitamin (från petroleum) i höga doser. Och enbart i dl-alfa-formen. Naturligt E-vitamin (d-formen) förekommer i alfa, beta- delta- och gamma- formen. Man kan inte bara använda en enda av dessa under längre tid från olja. Då kan man få cancer!
Det var ungefär som den undersökningen för många år sedan där man varnade för betakaroten att det kunde ge lungcancer. Fast det gällde storrökare. Varav många redan hade cancer. De använde dessutom syntetiskt betakaroten i höga doser. Vad studien visade var helt enkelt att man kan få cancer av att röka.
Andra mer sansade studier visar att kosttillskott minskar risken för lungcancer med 50 procent.
Och då kommer vi till förklaringen varför dessa studier överhuvudtaget uppmärksammas men aldrig läses av journalisterna. De sammanfaller med vissa lagförslag om begränsningar och rent av förbud av kosttillskott som håller på att introduceras.
Anledningen
Inom EU vill man starkt begränsa vitamin och mineraler till minsta möjliga dos (MMD). Att det inte skett än beror på ett fåtal idealister och organisationer som överklagar och bråkar med myndigheterna. Och i USA håller Läkemedelsverket, FDA, på att definiera om kosttillskott till mediciner.  Men det kan man naturligtvis inte göra när 50 procent av befolkningen tror på kosttillskott. De har försökt förut och misslyckats totalt. Då måste man först beställa en kampanj för att varna om näringens farlighet! Och då är man tvungen att manipulera data rejält.

Förkortat text från: Newswoice av: By  Bild från: http://www.halsoprodukter.org/